Gemeenten dienen bezwaar in tegen goedkeuringsbesluit over Chemours

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht dienen bezwaar aan tegen een besluit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de provincie Zuid-Holland, over Chemours. Met dit besluit verleent de Omgevingsdienst goedkeuring aan een onderzoeksrapport van Chemours over de (gas)stromen die niet door de Thermal Converter-installatie kunnen worden verwerkt.

De Thermal Converter-installatie zorgt ervoor dat Chemours zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot. In de vergunning van 2013 is op verzoek van de gemeente Sliedrecht opgenomen dat het rendement van deze installatie de komende jaren moet stijgen van minimaal 94 procent naar 95 procent op 1 januari 2018, met een streefwaarde van 97 procent. De resterende (gas)stromen worden op een andere manier verwerkt. Binnen twee jaar moest Chemours een onderzoeksrapport aanbieden, waarmee aangetoond moest worden hoe ze de uitstoot van deze (gas)stromen verder konden reduceren. Dit rapport is nu goedgekeurd door de Omgevingsdienst ZHZ, maar daar tekenen de gemeenten bezwaar tegen aan.

Wethouder Hanny Visser van de gemeente Sliedrecht: “Voor de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht is het van groot belang dat Chemours zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot. Daarom kijken we kritisch naar de gang van zaken rond deze Thermal Converter-installatie. Dat heeft geleid tot een stevig bezwaarschrift.” Op maandag 19 september is dit bezwaarschrift besproken in een bestuurlijk overleg, waarbij is afgesproken dat de partijen een vervolgoverleg plannen over de bezwaren.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category