Gemeenten geven groen licht voor Gebiedsperspectief Kinderdijk

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden hebben deze week ingestemd met het Gebiedsperspectief Kinderdijk. Met dit besluit stellen de raden concrete doelen, kaders en uitgangspunten vast om zo grip te krijgen en te houden op de toekomst van het Werelderfgoed en de directe omgeving daarvan.

“De vaststelling van het gebiedsperspectief is een belangrijke mijlpaal”, zegt Arjan Kraijo, wethouder van Alblasserdam. “Een ambitieuze maar ook noodzakelijke stap om de toekomstige groei van het binnenlandse en internationale toerisme op te vangen en om ervoor te zorgen dat het Werelderfgoed voor ons nageslacht behouden blijft en de dorpen leefbaar.” Arco Bikker, wethouder gemeente Molenlanden, vult aan: “Met het Gebiedsperspectief is Kinderdijk het eerste Werelderfgoed in Nederland dat al doet wat recent door de Raad voor leefomgeving en infrastructuur aan de rijksoverheid is geadviseerd. Namelijk: regie nemen en zorgen dat het Werelderfgoed en de directe omgeving, ook bij een toename van het toerisme, een prettige plek blijft om te wonen en werken. Ik kijk er naar uit om met alle betrokkenen hier de komende tijd verder mee aan de slag te gaan.”

De kern van het Gebiedsperspectief Kinderdijk is dat de dorpen Kinderdijk, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland zich in de luwte van de toeristenstroom moeten kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast moet er optimale grip komen op alle bezoekersstromen en gaan samenwerkende partijen nieuwe afspraken maken om te komen tot een vorm van samen-besturen, organiseren én financieren waarmee de ambitie en doelen worden waargemaakt.De bewonerscommissie van de molenaars/molenbewoners geeft aan: “Wij als molenaars/bewoners zijn blij dat wij door beide gemeenten gehoord en uitgenodigd zijn te participeren in dit nieuwe gebiedsperspectief. Wij zien ons gezamenlijk belang goed beschreven. Wij kijken vooral uit naar de totstandkoming van een betere governance structuur.”

Het Gebiedsperspectief is gemaakt in opdracht van de gemeente Molenlanden, de gemeente Alblasserdam en Provincie Zuid Holland. Het is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met inbreng van de molenbewoners en inwoners van Kinderdijk en omgeving.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category