Gemeenteraad H-I-Ambacht vergadert over huisvesting statushouders

Hendrik-Ido-Ambacht moet dit jaar 75 mensen met een verblijfsvergunning woonruimte bieden, zo heeft de Rijksoverheid bepaald. Ook volgend jaar verwacht de gemeente 75 van statushouders in Hendrik-Ido-Ambacht woonruimte te moeten bieden.

Burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat de mensen met een verblijfsvergunning niet op de gebruikelijke manier aan woonruimte in Hendrik-Ido-Ambacht kunnen komen, omdat het aantal sociale huurwoningen dat jaarlijks beschikbaar komt daar niet groot genoeg voor is. Daarom stellen zij aan de gemeenteraad voor om een lijst op te stellen met kansrijke huisvestingslocaties en eind september een besluit te nemen over tijdelijke huisvesting. Oplossingen die later ook ten goede kunnen komen aan andere inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht hebben de voorkeur.

Net als de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt het college van Hendrik-Ido-Ambacht het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk onderdeel worden van de samenleving. Het college gaat ervan uit dat we als gemeente ook een beroep kunnen doen op de hulpvaardigheid van onze inwoners, maatschappelijke partners en geloofsgemeenschappen om statushouders snel mee te laten doen aan de Ambachtse samenleving.

In de vergadering van dinsdag 23 augustus 2016 bespreekt Raadscommissie Ruimtelijke Zaken bij punt 9.3 het ‘beleidskader huisvesting en participatie statushouders gemeente Hendrik-Ido-Ambacht’. In dat stuk beschrijft het college voor welke uitgangspunten de gemeente kiest bij het huisvesten van de statushouders en bij hun deelname aan de Ambachtse samenleving.

In de vergadering van maandag 5 september 2016 neemt de gemeenteraad bij punt 9.3 een besluit over het (mogelijk aangepaste) beleidskader. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van dit beleid in 2016 en 2017.

Dit artikel delen