GGD ZHZ en RIVM starten met steekproef bloedonderzoek PFOA

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De GGD ZHZ (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en het RIVM voeren in de maanden september en oktober 2016 het steekproef bloedonderzoek PFOA uit. Dit onderzoek gaat na of de hoeveelheid PFOA in het bloed van omwonenden van DuPont/Chemours overeenkomt met wat het RIVM verwacht op basis van zijn berekeningen.

Voor het onderzoek is het belangrijk dat mensen meedoen die op verschillende afstanden van de fabriek wonen. Uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht worden –willekeurig- 600 mensen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Het bloedonderzoek vindt plaats onder bewoners die lange tijd dichtbij de fabriek hebben gewoond en ter controle ook bij mensen die daar nog niet zo lang of juist ver van de fabriek wonen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en gratis.

Eind maart 2016 publiceerde het RIVM haar rapport ‘Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden’. Een conclusie was dat direct omwonenden van de Chemours/DuPont fabriek in Dordrecht in de periode 1977-2002 mogelijk langdurig zijn blootgesteld aan een verhoogde uitstoot van PFOA, met als resultaat een mogelijk verhoogde concentratie PFOA in het bloed. Eén van de aanbevelingen in het rapport is om steekproefsgewijs -door middel van bloedonderzoek- te verifiëren of de PFOA-serumwaarden onder omwonenden overeenkomen met de berekeningen van het RIVM.

Het bloedonderzoek wordt uitgevoerd door de GGD ZHZ. Alleen mensen die een uitnodigingsbrief ontvangen, kunnen meedoen aan het onderzoek. Zij kunnen via de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd of telefonisch een afspraak maken voor de bloedafname. Het bloedonderzoek vindt plaats op drie locaties zo dicht mogelijk bij de deelnemers.

Tijdens het onderzoek worden twee buisjes bloed (in totaal 16 ml) afgenomen en vullen de deelnemers een vragenlijst in. Het serum uit het bloed wordt voor onderzoek gestuurd naar een gekwalificeerd laboratorium. Daar wordt de PFOA-concentratie gemeten.

Het is van groot belang voor het onderzoek dat zoveel mogelijk uitgenodigde mensen ook daadwerkelijk deelnemen aan dit gratis onderzoek. Na de bloedafname ontvangen zij voor de genomen moeite een cadeaubon van € 25,-.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category