Groen licht voor windenergie in Dordrecht

Coöperatie Drechtse Wind is opgetogen over het besluit van de Dordtse gemeenteraad om windenergie op het eiland mogelijk te maken. “Het besluit om te streven naar een energieneutraal Dordrecht in 2050 is een krachtig signaal naar de toekomst”, aldus Jan de Keizer, voorzitter van Drechtse Wind. “Wij zullen er alles aan doen om windenergie zo snel mogelijk van utopie naar werkelijkheid te brengen.”

De Dordtse gemeenteraad stemde dinsdagmiddag 10 mei met ruime meerderheid in met de Structuurvisie Windenergie. Daarmee wordt het mogelijk om windmolens te plaatsen in de zone langs de Dordtse Kil. Drechtse Wind wil zo snel mogelijk samen met Energie Coöperatie Dordrecht (een samenwerkingsverband van de gemeente Dordrecht en de HVC Groep) een windmolen plaatsen op locatie Krabbegors, langs de Dordtse Kil. ECD zal de bouw realiseren, Drechtse Wind zorgt voor draagvlak en leden in Dordrecht.

“Het mooie van dit initiatief is dat het echt een windmolen van bewoners en ondernemers wordt en dat leden van Drechtse Wind ook kunnen investeren in lokale windenergie. Hoe meer leden en geld we bijeenbrengen, hoe groter het deel dat eigendom wordt van Drechtse Wind”, aldus Jan de Keizer. “Inwoners van de Drechtsteden kunnen profiteren van het rendement dat de windmolen oplevert en meebeslissen over het deels investeren van de opbrengst om sneller een energieneutraal Dordrecht te bereiken.”

Drechtse Wind onderzoekt nog of de opgewekte energie van de windmolen, die 3000 huishoudens van stroom kan voorzien, ook aan de eigen leden geleverd kan worden. “Door zowel het rendement als de energie ten goede van de leden te laten komen, wordt de betrokkenheid bij onze windmolen en windenergie veel groter.”

Drechtse Wind start daarom ook een ledenwerfactie. “Voor een klein bedrag van € 10,- kunnen mensen lid worden van de coöperatie en kunnen ze meepraten over investeringen, opbrengsten en andere activiteiten, want onze ambitie gaat verder dan één windmolen”, aldus De Keizer.

Dit artikel delen