Groot gezondheidsonderzoek in Zuid-Holland-Zuid

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hoe is het gesteld met de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen? Dat staat centraal bij een grootschalig onderzoek dat dit najaar wordt uitgevoerd onder 32.000 inwoners in Zuid-Holland Zuid. Deze Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 wordt uitgevoerd door de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD ZHZ). Vanaf september kunt ook u een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangen. Inwoners uit de regio worden hiervoor steekproefsgewijs geselecteerd.

Krijgt u een uitnodiging, dan bent u niet verplicht mee te doen aan de Gezondheidsmonitor. Wel stellen de gemeenten en Dienst Gezondheid & Jeugd deelname op prijs, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen aan de behoefte en vragen van haar inwoners. De vragenlijst bevat allerlei soorten vragen, zoals vragen over roken, lichamelijke klachten, bewegen en psychische problemen.

U kunt anoniem deelnemen aan de Gezondheidsmonitor, waarmee uw privacy is gewaarborgd. De antwoorden van de vragenlijst zijn namelijk niet gekoppeld aan een naam en/of adres. Daardoor is het niet mogelijk te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Alleen de antwoorden op de vragenlijsten worden geregistreerd.

De Gezondheidsmonitor vindt eens in de vier jaar plaats en alle GGD’en in Nederland doen er aan mee. Hierin werken de GGD’en samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category