Groot onderhoud Kiltunnel (N217) officieel van start

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De uitvoering van het groot onderhoud van de Kiltunnel is op 31 oktober formeel van start gegaan. Die dag tekenden Wegschap Tunnel Dordtse Kil en aannemerscombinatie sKILs de engineeringsovereenkomst.

Op de nieuwe bouwkeet na is het groot onderhoud voorlopig nog niet zichtbaar. Het daadwerkelijke groot onderhoud gaat eind 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond. In de daaraan voorafgaande bouwteamfase werken het wegschap en sKILs gezamenlijk aan de best uitvoerbare oplossingen. Deze aanpak, op basis van het door het wegschap omschreven gewenste eindresultaat, is gekozen om een optimale samenwerking te bewerkstelligen tussen de kennis en ervaring vanuit het wegschap en de uitvoeringskennis binnen sKILs.

Een aantal technische installaties zijn aan het eind van hun levensduur en moeten vervangen worden. De Kiltunnel is op dit moment veilig en voldoet aan alle eisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. Anders dan bij eerder groot onderhoud in 2002 zijn na veertig jaar dienst ook herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Daarmee wordt de levensduur van de tunnel verlengd. Het groot onderhoud wordt gecombineerd met verbetering van de veiligheid voor de weggebruikers op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein, op de roltrappen, en met veiligere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van de Kiltunnel.

Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd de hinder te beperken, naar verwachting moet de tunnel wel drie weekenden volledig worden afgesloten. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van acht weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het verkeer wordt dan tijdelijk door een tunnelbuis geleid. Om hinder verder te beperken worden nieuwe voorzieningen en systemen zo veel mogelijk naast de bestaande worden gebouwd. De bestaande installaties blijven dan in gebruik totdat is zekergesteld dat de nieuwe installaties veilig in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category