De Dordtse gemeenteraad heeft de streefpercentages voor nieuwbouw in de gemeente vastgesteld. Er wordt bij nieuwbouw gestreefd naar 20 procent huurwoningen en 80 procent koopwoningen.

Bij de huurwoningen moet de helft van de nieuwbouw bestaan uit sociale huur, de andere helft uit reguliere huurwoningen. Bij koopwoningen gaat de verdeling om prijssegmenten, de gemeenteraad wil dat de helft van de nieuwe koopwoningen in het duurdere segment komt. De afgelopen jaren zijn er in Dordrecht al veel woningen in het hogere segment gebouwd, waaronder de wijk De Hoven.

De verkoop en sloop van sociale huurwoningen wil de gemeente compenseren met de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Tevens ziet de gemeenteraad graag meer woningen voor studenten.