Hoog bezoek voor Dordrecht

Dinsdag 10 mei ontving burgemeester Brok minister Schultz Van Haegen en haar internationale collega’s van de Delta Coalition en leden van het High-level Expert and Leaders Panel on Water and Disasters. Het bezoek aan Dordrecht maakt onderdeel uit van de conferentie Adaptation Futures 2016, die van 10 tot en met 13 mei in Rotterdam wordt gehouden.

Dordrecht ligt midden in de delta Rijnmond-Drechtsteden, is voorloper op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie (klimaatbestendig inrichten van de stad) en is daarom een mooi praktijkvoorbeeld voor dit internationale bezoek. Na een kort welkomstwoord van burgemeester Brok en een presentatie over Zelfredzaam Eiland van Dordrecht, maakte het gezelschap een wandeling door het historische havengebied via de Voorstraat, Taankade en Groothoofdspoort. Tijdens de wandeling werd een toelichting gegeven op de geschiedenis van de stad en hoe Dordrecht zich al eeuwen staande houdt in een delta van grote rivieren. Natuurlijk werd tijdens het internationale bezoek ook naar de toekomst gekeken.

Dordrecht heeft samen met vier andere steden, drie waterschappen en het Rijk een overeenkomst gesloten om samen te werken op het gebied van klimaatbestendig bouwen: de City Deal Klimaatadaptatie. Het gaat vooral om de maatregelen die steden kunnen nemen om de gevolgen van zowel extreme regenval als langdurige droogte op te vangen en de manier waarop inwoners, overheden én marktpartijen hier gezamenlijk hun rol in nemen. Voor steden als Dordrecht komt daar nog bij de verwachte stijging van de zeespiegel en meer waterafvoer via de rivier. Nederland en de Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt de internationale positie op dit gebied.

De conferentie Adaptation Futures is een tweejaarlijkse conferentie van het Global Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation (PROVIA). Deze internationale conferentie biedt een platform om kennis, ervaringen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie uit te wisselen. De conferentie Adaptation Futures 2016 ontvangt ruim 1500 deelnemers uit 107 landen. De conferentie wordt mede georganiseerd door de Europese Commissie en de Nederlandse overheid.

Foto: Jarko de Witte-Van Leeuwen

Dit artikel delen