[VIDEO] Gevoel van veiligheid in Drechtsteden gedaald

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Het positieve nieuws is dat dat verschil wel kleiner wordt. Waar het cijfer in 2015 landelijk met 3,8% daalde, was de afname in de Drechtsteden twee maal zo groot, namelijk een daling van 7,8%. De cijfers gaan over het jaar 2015 ten opzichte van 2014.

Over het algemeen komt de veiligheidsbeleving van de bewoners van de Drechtsteden overeen met die van de rest van Nederland. De veiligheid is gemeten volgens verschillende categorieën.

In de categorie ‘incidenten’ is er gekeken naar jongerenoverlast, overlast dak-en thuislozen, ‘gestoorde personen’ en overlast door middel van alcohol en drugs. Jongeren zorgde voor 7,6% minder overlast in de regio. De overlast door alcohol en drugs daalde ook met 8,6%. Opvallend is dat de overlast door dak-en thuislozen en ‘gestoorde personen’ steeg met bijna 12%.

In de categorie ‘misdrijven’ werd er gekeken naar het aantal inbraken in de regio, autodiefstal en geweldsdelicten. Er zijn in de Drechtsteden 5,8% minder inbraken in 2015 dan het jaar ervoor. Ook het aantal autodiefstallen zakte in de regio, namelijk met 13,7%. Het aantal geweldsdelicten kende ook een daling ten opzichte van 2014. Er werden namelijk ruim 10% minder geweldsdelicten gemeld.

De laatste categorie, ‘beleving’, gaat over het aandeel sociale overlast van onder andere drugs, buurtbewoners op straat zelf. Ook werd in deze categorie gekeken naar de onveiligheidspercentage in de eigen buurt en tot slot een rapportcijfer voor die veiligheid. Hier werd het jaar 2015 vergeleken met het jaar 2012.

Het aandeel sociale overlast steeg licht in de Drechtsteden. Zo was dat in 2012 14%, in 2015 ligt dit op 15%. Ook het onveilige gevoel in de buurt steeg licht. In 2012 lag dit op 17%, nu ligt het op 20%. Het rapportcijfer voor de Drechtsteden bleef gelijk op het gebied van veiligheid. In alle gemeenten bleef dit overigens nagenoeg gelijk, hiermee kwamen de Drechtsteden uit op een 7,1 op het gebied van veiligheid.

Uit deze cijfers blijkt dat de werkelijke onveiligheid gedaald is in de Drechtsteden. Ondanks deze daling is het gevoel van onveiligheid wel gestegen in de regio. Door heel Nederland is dit nagenoeg onveranderd.

Kijk voor het hele verslag op de website van het onderzoekscentrum Drechtsteden.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category