Inspraak vernieuwde hondenbeleid in Dordrecht van start

Honden alleen los in de aangewezen losloopgebieden en op (honden)speelvelden en behalve in de losloopgebieden overal in de bebouwde kom poep opruimen. Dat is de kern van het concept hondenbeleid 2016-2020 waarop inwoners van Dordrecht de komende zes weken kan reageren.

Met deze vernieuwde regels in het voorgestelde beleid verandert een aantal voorzieningen voor hondenbezitters. Zo zijn 43 uitlaatstroken (bruine borden) en 7 hondentoiletten (blauwe borden) als aparte voorziening in de bebouwde kom niet meer nodig, omdat de opruimplicht in de bebouwde kom vrijwel overal geldt. Loslopen mag op 11 hondenspeelvelden (gele borden) en op 56 losloopgebieden (groene borden). De losloopgebieden zijn de enige plekken waar geen poep hoeft te worden opgeruimd. Speelplekken waar een rood bord staat of die herkenbaar zijn als kinderspeelplek blijven verboden voor honden. Het gaat hier om speelweides en schoolpleinen.

In de buitengebieden de Elzen, de Biesbosch en de Cannemanspolder gelden afwijkende regels. Deze gebieden zijn niet in eigendom en/of beheer bij de gemeente, maar bij Staatsbosbeheer, Parkschap De Biesbosch en de provincie Zuid-Holland.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept hondenbeleid 2016 – 2020 vrij gegeven voor inspraak. Dit betekent dat zij zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters uitnodigingen om schriftelijk op het voorstel te reageren. De stukken liggen vanaf maandag 12 september tot en met maandag 24 oktober ter inzage in het Stadskantoor. Geïnteresseerden kunnen hiernaar vragen aan de balie. Dezelfde periode is het voorstel en een digitaal reactieformulier vinden op de website www.dordrecht.nl/honden.

Na de inspraakperiode bekijkt de gemeente of de reacties nog leiden tot aanpassingen van het beleid. Vervolgens wordt de gemeenteraad gevraagd het beleid definitief vast te stellen.

Dit artikel delen