Inwoners verwachten maatregelen aan dijken

96 procent van de inwoners van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (dijkring 16) verwacht dat maatregelen getroffen moeten worden aan de dijken om beschermd te blijven tegen hoogwater. Dat blijkt uit een poll die elf gemeenten in de regio hebben afgenomen onder hun inwoners. Een meerderheid van 60 procent van de respondenten denkt dat deze maatregelen ‘kleine gevolgen’ zullen hebben voor hun woonomgeving of gemeente.

De afgelopen weken verschenen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bordjes in het straatbeeld met daarop de vraag ‘Houden de dijken in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ons water tegen?’. Daarbij werd verwezen naar de website www.veiligachterdedijk.nl waar inwoners een poll konden invullen. Dit werd 300 keer gedaan. Burgemeester Bram van Hemmen (Sliedrecht), voorzitter van de Gebiedsraad: “Met deze actie willen we inwoners aan het denken zetten over de vraag of het vanzelfsprekend is dat we op dit moment droge voeten hebben en zullen houden in de regio. Dat is het zeker niet. We zijn nu goed voorbereid, maar in de toekomst zijn er nieuwe maatregelen nodig. Gelukkig beseffen veruit de meeste inwoners zich dat, zo blijkt uit de ze poll.”

Impact
42 procent van de ondervraagden denkt dat maatregelen aan de dijken al vóór 2020 nodig zijn. 43 procent denkt dat dit tussen 2020 en 2030 gaat gebeuren en 11 procent houdt het op ná 2030. Ten slotte verwacht 4 procent dat er helemaal geen maatregelen nodig zijn. Ook is gevraagd in hoeverre inwoners denken dat dit gevolgen zal hebben voor hoe hun gemeente of omgeving eruit komt te zien. De grootste groep – 60 procent – verwacht kleine gevolgen. 22 procent denkt dat dit grote gevolgen zal hebben. 15 procent verwacht helemaal geen gevolgen voor de omgeving. Bram van Hemmen: “Het is onvermijdelijk dat dit soort maatregelen gevolgen hebben voor onze gemeente en onze regio. Het is te vroeg om aan te geven wat precies de impact is, maar deze kan op sommige plekken groot zijn.”

MIRT-onderzoek
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, doen de elf gemeenten samen met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincie Zuid-Holland een zogenaamd MIRT-onderzoek naar manieren waarop dijkversterking op een slimme manier gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld bouwprojecten op of rond de dijk. Bram van Hemmen: “We hebben nu globaal in beeld waar we slimme combinaties kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn Sluis, Kinderdijk-Alblasserdam en Sliedrecht-Biesbosch. Door nu de tijd te nemen voor goed onderzoek, is de kans groter dat we straks de maatregelen beter kunnen uitvoeren.”

De deelnemende gemeenten aan het MIRT-onderzoek zijn Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Gorinchem, Zederik, Giessenlanden, Lingewaal, Molenwaard, Leerdam, Vianen en Hardinxveld-Giessendam. Op www.onswater.nl is meer informatie te vinden over waterbewustzijn. Meer informatie over het MIRT-onderzoek in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is vanaf eind mei te vinden op www.a5h.nl.

Dit artikel delen