Kadernota Dordrecht: Stad moet meer glans krijgen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Dordrecht ligt op koers maar het college van burgemeester en wethouders wil nu doorpakken. Om de goede resultaten vast te houden en de sociaaleconomische positie te versterken, wil het college gericht investeren, samen met publieke en private partners. Het college wil een vlucht naar voren en legt de gemeenteraad een wensenlijst voor om de stad krachtiger te maken en meer glans te geven. Voorbeelden zijn een innovatiefonds, investeringen in sportparken, Spuiboulevard en stationsomgeving en een nieuwe opzet voor de bibliotheek.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de toekomst van de stad en haar inwoners. Dit deed en doet het college samen met de gemeenteraad en de (maatschappelijke) partners. Dit is nodig om duurzame ontwikkelingen in gang te zetten en daarmee de sociaaleconomische positie van de stad te versterken. Waar nodig wordt verbinding gezocht met partners op (boven)regionaal niveau zoals de Drechtsteden, Provincie, Rijk en ook de Europese overheid. Wethouder Sleeking: ‘Het resultaat mag er zijn. We worden gezien door bezoekers en bestuurders en liggen op koers bij de realisatie van de speerpunten uit het politiek akkoord.’

In de Kadernota 2017 doet het college (financiële) voorstellen aan de gemeenteraad. Wethouder Mos (Financiën): ‘Wij staan voor een gedegen financieel beleid waarin lage woonlasten, duurzaam evenwicht van uitgaven en inkomsten en een weerstandsvermogen van voldoende omvang centraal staan. Tegelijkertijd blijven we vasthouden aan onze ambities.’

De inzet op leefbaarheid en veiligheid werpt zijn vruchten af door een stevige integrale aanpak. De komende twee jaar zet het college nog meer in op het bestrijden van ondermijning. Arbeidsmarktbeleid is inmiddels regionaal opgezet en richt zich vooral op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Op het gebied van duurzaamheid zijn de acties gericht op een energieneutrale stad in 2050.

De binnenstad is de troefkaart om de stad te profileren. Het voorzieningenniveau is de afgelopen jaren versterkt maar het college wil blijven investeren en ziet ook potentie in de ontwikkeling van de omgeving Spuiboulevard en de aanpak van leegstand. Dordrecht wil een zorgzame stad zijn. De komende jaren ligt vooral de nadruk op de veranderingen in de zorg. Daarbij wil het college zoveel mogelijk gebruik maken van de kracht van de samenleving.

Door het financieel beleid van de afgelopen jaren en enkele meevallers kan het college de raad een aantal beleidswensen voorleggen. Het college kiest er voor het aantal structurele intensiveringen zo beperkt mogelijk te houden.

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen van het college op 27 en 28 juni.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category