Klankbordgroep voor uitbreiding Basisschool Develhoek

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Basisschool Develhoek uit Zwijndrecht heeft door groei van het aantal leerlingen behoefte aan uitbreiding. Het gaat om drie permanente lokalen. Het schoolbestuur van Basisschool Develhoek (Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waard en voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs) heeft een aanvraag ingediend voor deze uitbreiding.

Er is vastgesteld dat er bij Basisschool Develhoek geen ruimte is voor de gewenste uitbreiding. Gezocht is naar een andere locatie dicht bij de school. De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen met de aanvraag voor de bouw van drie lokalen op plaats van de huidige noodlokalen van Kindcentrum De Notenbalk. De beide schoolbesturen ondersteunen dit voorstel. Leerlingen van Basisschool Develhoek hebben een burgerinitiatief ingediend voor een gymzaal. Bij de begrotingsbehandeling eind 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om op locatie van de drie lokalen voor Basisschool Develhoek ook een gymzaal te bouwen.

Samen met beide schoolbesturen is de gemeente Zwijndrecht op dit moment bezig de mogelijkheden voor de bouw van de schoollokalen en de gymzaal in beeld te brengen. De gemeente gaat vooralsnog uit van realisatie van de lokalen voor Basisschool Develhoek voor de bouwvakvakantie 2017. De informatie aan ouders en leerkrachten loopt voornamelijk via de scholen. Graag wil de gemeente met omwonenden en wijkbewoners een klankbordgroep instellen. Daarin wordt informatie gegeven over de bouwplannen, de planning en de uitvoering. De gemeente neemt de reacties van de klankbordgroep graag mee bij het verder uitwerken van de plannen.

Bent u omwonende of wijkbewoner en wilt u meedoen in de klankbordgroep? Stuur dan uiterlijk 2 september een email aan Karin Putter k.putter@zwijndrecht.nl

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category