Koopkracht lage inkomens Drechtsteden sterk verbeterd

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De koopkracht van de minima in de Drechtsteden is sinds 2013 fors verbeterd. Huishoudens met een lager inkomen hebben meer te besteden dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit een evaluatie van het minimabeleid, die maandag naar de Drechtraad is gestuurd. Daarentegen is het aantal minima in de regio Drechtsteden is, net als in de rest van het land, wel toegenomen.

Het onderzoek vergelijkt de situatie in 2015 met die in 2013 en is uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en door het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). Het Nibud heeft de effecten van zowel landelijk als lokaal beleid op groepen minima in de Drechtsteden onderzocht. Het OCD deed onderzoek naar het gebruik en bereik van de verschillende minimaregelingen.

Het gebruik van de minimaregelingen is in 2015, ten opzichte van 2013, over de hele linie toegenomen. Een forse stijging is te zien in het aantal keer dat bijstand is verstrekt voor de aanschaf van huisraad en bewindvoering; bijna verdrievoudigd. Die stijging wordt volgens het OCD voor het grootste deel veroorzaakt door een toename van het aantal statushouders, daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld en onder bewindgestelden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat nog steeds een deel van de doelgroep niet wordt bereikt, waardoor mensen geen gebruik maken van regelingen waar ze wel recht op hebben. Het Nibud en het OCD adviseren om te onderzoeken hoe de bekendheid van regelingen vergroot kan worden.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category