Landmacht verandert verdeling veiligheidsregio’s

De verdeling van de 25 veiligheidsregio’s over de 3 gevechtsbrigades van de landmacht is veranderd. De herschikking geldt sinds vrijdag 1 juli 2016 en is bedoeld om de werklast beter te verdelen.

De nieuwe verdeling van de 25 veiligheidsregio’s over de 3 gevechtsbrigades van de landmacht
De bijgevoegde kaart geeft de nieuwe gebiedsindeling weer. Defensie werkt bij de bestrijding van crises en rampen samen met civiele partners zoals politie, brandweer, gemeenten, geneeskundige diensten en het Openbaar Ministerie. Hiervoor is Nederland ingedeeld in veiligheidsregio’s.

Sinds 2014 heeft de Koninklijke Landmacht Nederland verdeeld in 3 regio’s. Per regio is 1 eenheid het aanspreekpunt voor alle bestaande (of gewenste) militaire bedrijvigheid in dat gebied. Dit aanspreekpunt zit bij een gevechtsbrigade en de plaatsvervangend commandant is ook de Regionaal Militair Commandant (RMC).

De regio Drechtsteden (veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid) valt onder RMC Zuid, net als de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De rest van Zuid-Holland valt onder RMC West/Midden.

Als er in Nederland een ramp gebeurt, kan Defensie binnen 48 uur ruim 4.000 militairen (beroepsmilitairen en reservisten) op de been brengen voor hulp. De reactietijd hangt af van de ernst van de situatie: hoe hoger de dreiging, hoe korter de tijd. Een militaire inzet gebeurt altijd onder gezag van de burgemeester, Officier van Justitie of de minister van Binnenlandse Zaken.

Dit artikel delen