Leefbaarheid in Dordrecht scoort een ruime zeven

De afgelopen vijf jaar zijn in Dordrecht minder mensen slachtoffer geworden van geweld of vandalisme, blijft het gevoel van veiligheid hetzelfde en zijn bewoners iets minder tevreden over het onderhoud van de wegen en paden, perken en plantsoenen. Dit zijn enkele conclusies die het Onderzoeksbureau Drechtsteden (OCD) trekt naar aanleiding van de uitkomsten van de landelijke Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze monitor geeft een beeld van de leefbaarheid en veiligheid van de eigen bewoners, van de situatie per wijk, de Drechtstedengemeenten en in vergelijking met (middel)grote steden in Nederland.

De gemeenten uit de Drechtsteden deden in 2015 voor de tweede keer mee op wijkniveau. De factsheet Veiligheidsmonitor 2015 van het OCD laat de belangrijkste resultaten zien in vergelijking met de uitkomsten uit 2012.

De uitkomsten van dit onderzoek geven de gemeente een goed inzicht hoe inwoners de leefbaarheid en veiligheid ervaren en dient als basis voor het gemeentelijk veiligheidsbeleid. In samenhang met de aangiftecijfers van de politie bekijkt de gemeente samen met haar veiligheidspartners welke wijken en criminaliteitsvormen extra aandacht vragen. Zo is er sinds afgelopen jaar extra aandacht voor fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf motorvoertuigen en woninginbraak.

Er een duidelijke daling in criminaliteitscijfers te zien. Er zijn minder inbraken in woningen, er is minder overlast van jeugd en er worden minder auto’s gestolen. Het aantal slachtoffers van een vernieling is met zeker 6 % gedaald van 32% naar 26%. Deze en andere cijfers laten zien dat het veiliger wordt. De gemeente vindt het belangrijk dat niet alleen de criminaliteit daalt, maar dat inwoners zich ook veiliger voelen. De monitor laat ook zien dat bewoners minder tevreden zijn over de aandacht die de gemeente heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en het betrekken en informeren van inwoners hierover. Leefbaarheid en veiligheid is een van de speerpunten van het college. Samen met haar veiligheidspartners zal de gemeente hier ook de komende periode op in blijven zetten.

Ruim 5.200 inwoners in de Drechtsteden hebben de landelijke vragenlijst over veiligheid in de buurt ingevuld. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft van de uitkomsten een overzicht voor Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht gemaakt. Inwoners in de Drechtsteden beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt op een aantal punten net iets minder gunstig dan inwoners in andere grote gemeenten. Inwoners zijn wel meer tevreden over het functioneren van de politie (zoals het bieden van bescherming en reactie op problemen in de buurt). In vergelijking met de andere G32 gemeenten kan Dordrecht zich nog verbeteren. Inwoners zijn bijvoorbeeld minder tevreden over speelplekken voor kinderen en voorzieningen voor jongeren, hebben meer overlast van rommel op straat en van hardrijders.

Dit artikel delen