Leerlingen presenteren plan tentoonstelling waterbewustzijn en -veiligheid

Op maandag 29 augustus vanaf 16:00 uur presenteren leerlingen van het Wellantcollege uit Gorinchem hun plan voor een reizende tentoonstelling over waterbewustzijn en waterveiligheid. Zij presenteren dit aan burgemeester Bram van Hemmen (Sliedrecht) en wethouder Jan Nathan Rozendaal (Papendrecht). Beiden zijn lid van de gebiedsraad MIRT A5H, waarin bestuurders uit de hele regio samenwerken om ook in de toekomst beschermd te blijven tegen de gevaren van hoog water.

Vanuit deze gebiedsraad is het idee ontstaan om een reizende tentoonstelling te ontwerpen, waarmee het waterbewustzijn van jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar wordt vergroot. In het kader van ‘real life learning’ is met het Wellantcollege besproken of leerlingen watermanagement deze tentoonstelling kunnen ontwerpen. Zo leren ze meteen hoe het is om in de praktijk projectmatig te werken voor een opdrachtgever. Vanuit het Wellantcollege is positief gereageerd en nu komt een projectgroep hun plannen presenteren aan de bestuurders.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, doen de elf gemeenten samen met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincie Zuid-Holland een zogenaamd MIRT-onderzoek naar manieren waarop dijkversterking op een slimme manier gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld bouwprojecten op of rond de dijk. Voor meer informatie over MIRT A5H kunt u terecht op de nieuwe website: www.a5h.nl.

Dit artikel delen