Meer cultuuronderwijs op scholen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Steeds meer leerlingen komen in aanraking met cultuur. Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen biedt kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Om deze positieve beweging kracht bij te zetten, wordt het cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo uitgebreid. Met investeringen wordt de deskundigheid van docenten op dit terrein vergroot. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Cultuuronderwijs wordt in praktijk gebracht door leraren. Leraren moeten dan ook ondersteund worden om goed cultuuronderwijs te kunnen geven. Komende jaren stelt minister Bussemaker met € 4 miljoen interne cultuurcoördinatoren in staat om zich verder te professionaliseren met de opleiding tot cultuurbegeleider.

Bussemaker stelt de komende jaren € 5 miljoen beschikbaar voor een subsidieregeling voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen. Daarnaast heeft de bewindsvrouw eerder bekend gemaakt dat ze de komende jaren €1,2 miljoen extra per jaar voor de impuls muziekonderwijs vrij maakt. Ook intensiveert ze het cultuuronderwijs op het vmbo met € 1,2 miljoen per jaar.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category