Mogelijk hogere vergoedingen voor raadsleden

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Raadsleden krijgen in de toekomst mogelijk een hogere vergoeding. Daarnaast moet er ook meer budget komen voor ondersteuning van de gemeenteraad.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, Binnenlandse Zaken en de verenigingen van raadsleden en griffiers hebben een actieplan opgesteld om de arbeidsvoorwaarden voor raadsleden te verbeteren. Zij geven aan dat door de decentralisaties in het sociaal domein, de migratieproblematiek en de toegenomen burgerparticipatie is er nog meer werk op gemeenteraadsleden afgekomen. Terwijl de meeste van hen het raadswerk naast hun reguliere baan doen.

Bij het actieplan staat voorop dat de werkdruk onder raadsleden verlicht moet worden. Raadsleden vinden dat ze te weinig toekomen aan de volksvertegenwoordigende taak en het praten met de inwoners, omdat werkzaamheden als stukken lezen en vergaderen veel tijd vragen en weinig energie geven. Raadsleden en griffiers uit het hele land hebben al voorbeelden aangedragen van bijvoorbeeld nieuwe vergadermodellen en bondige raadsstukken.

Voor een vitale democratie is het van belang dat er goede en gedreven mensen zijn die zich willen inzetten voor het openbaar bestuur als gemeenteraadslid. Dat vereist dat mensen zien waarom dat de moeite waard is, maar ook dat ze de ruimte ervaren om zichzelf beschikbaar te stellen voor de publieke zaak. Daar hoort ook een passende vergoeding bij: democratie mag wat kosten volgens de organisaties. Daarom kondigt minister Plasterk aan dat hij met de VNG en de beroepsverenigingen gaat bekijken of en hoe de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd kunnen worden, zoals een hogere vergoeding voor het werk, het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de gemeenteraad.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category