Natuurorganisaties naar Raad van State vanwege afschot roeken

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met vijftien lokale- en regionale natuurorganisaties beroep aangetekend tegen het afschot van roelen in Zuid-Holland. De provincie heeft ontheffing verleend aan jagers voor het doden van roeken omdat deze schade aan kunnen richten aan gewassen zoals appels, peren en mais. Volgens de natuurorganisaties moet deze ontheffing vernietigd worden, omdat de schade die de roeken aanrichten zeer beperkt is en het aantak roeken achteruit gaat.

De roek is een kraaiachtige vogel die slechts op een beperkt aantal plekken in Zuid-Holland voorkomt. Er is daarom ook maar zeer incidenteel sprake van schade aan land- en tuinbouwgewassen door roeken. Uit gegevens die de NMZH tot haar beschikking heeft, is gebleken dat er in de afgelopen vijf jaar slechts vier keer sprake was van schade die voor een vergoeding in aanmerking kwam. De NMZH is daarom van mening dat het structureel toestaan van het afschieten van roeken niet in verhouding staat tot de zeer beperkte incidentele schadegevallen.

Het aantal roeken neemt al sinds langere tijd steeds verder af. In Zuid-Holland is deze afname nog groter dan op landelijk niveau. Volgens de NMZH is het daarom onverantwoord om het afschieten van roeken toe te staan. De organisatie geeft aan dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat dit afschot niet tot een nog grotere achteruitgang van de roek leidt. De NMZH verwacht daarom dat de Raad van State de ontheffing van de provincie zal vernietigen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category