Negen ziekenhuizen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee zij gezamenlijk het oncologisch netwerk CONCORD hebben opgericht. Door nauwe samenwerking binnen een oncologisch netwerk beogen de ziekenhuizen de kwaliteit en toegankelijkheid van de oncologische zorg in de regio te verbeteren.

De Raden van Bestuur en de voorzitters van de Oncologiecommissies van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Erasmus MC, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Rivas Zorggroep, Spijkenisse Medisch Centrum en Van Weel Bethesda Ziekenhuis hebben hun handtekening gezet.

De diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker wordt steeds complexer, daarom is het steeds vaker nodig om nauw samen te werken. Dit kan nodig zijn om de zorg goed op elkaar af te stemmen wanneer patiënten naar een ander ziekenhuis binnen de regio verwezen worden voor een bepaalde behandeling. Ook als patiënten in hun eigen ziekenhuis behandeld worden is het belangrijk dat zij er zeker van zijn dat zij de juiste behandeling krijgen.

Hiervoor is het van belang dat de ziekenhuizen op regelmatige basis kennis uitwisselen. Medisch specialisten kunnen binnen een oncologisch netwerk samenwerken in wetenschappelijk onderzoek en er zo aan bijdragen dat de behandelmogelijkheden bij kanker steeds verbeteren.