Nieuwe bestuurder voor Trivire

Op 1 september 2016 eindigt na bijna 30 jaar het dienstverband van Wim van der Linden, de huidige bestuurder van woningcorporatie Trivire te Dordrecht. In de eerste maanden van dit jaar is de Raad van Commissarissen van Trivire, in nauwe samenwerking met haar stakeholders, op zoek gegaan naar een waardig opvolger voor Wim van der Linden. Zijn opvolger is gevonden in de persoon van Tinka van Rood. Per 1 augustus 2016 is zij de nieuwe bestuurder van Trivire.

Trivire maakt sinds augustus 2014 een transitie door. In een omgeving waarin de herziene Woningwet het werk van woningcorporaties bijna dagelijks doet wijzigen, ontwikkelt Trivire zich door van een taakgerichte beheerorganisatie naar een klantgerichte en resultaat gestuurde organisatie. Een organisatie die nog meer van betekenis wil zijn voor de bewoners van de regio Drechtsteden. De Raad van Commissarissen van Trivire is er van overtuigd dat Tinka van Rood de aangewezen persoon is om deze transitie tot een succes te maken: “Haar motivatie, persoonlijkheid, deskundigheid en jarenlange ervaring in diverse facetten van de volkshuisvesting zijn van doorslaggevende betekenis geweest in onze keuze. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Tinka van Rood Trivire actief verder kan en zal helpen in het bereiken van onze ondernemingsdoelen. Doelen die overigens tot stand zijn gekomen in goede samenspraak met klanten en onze stakeholders en waar Tinka van Rood – net als wijzelf – graag het gesprek mee voort wil zetten”.

Tinka van Rood (1964) is sinds 1993 werkzaam in de volkshuisvesting, waarbij zij als laatste de functie van directeur Vastgoed bij Vestia heeft bekleed. Zij combineert een grote affiniteit met de maatschappelijke opgave en hart voor de doelgroep met een ruime ervaring in de volkshuisvesting en wordt daarbij gedreven door de wens om complexe doelen te realiseren en mensen daarbij in hun ontwikkeling te betrekken.

Dit artikel delen