Het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten Yolande van der Meulen te benoemen als directeur. Naar verwachting zal zij op 1 februari 2019 beginnen. Zij volgt hiermee Eric Jongmans op die voor twee jaar benoemd is als programmadirecteur HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en het project A5H (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden).

Van der Meulen is eerder onder andere in verschillende functies jarenlang werkzaam geweest bij Rijkwaterstaat en de provincie Noord-Brabant. Haar laatste baan was als gemeentesecretaris bij de gemeente Apeldoorn. Samen met secretaris-directeur Kees Vonk en directeur Jacob Knoops vormt zij de directieraad. Met haar benoeming en het vertrek van Eric Jongmans zal er ook opnieuw gekeken worden naar de portefeuilleverdeling binnen de directie.

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap heeft tevens besloten om Prof. dr. Co Verdaas aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt hiermee Roelof Bleker op. Co Verdaas (52) werkt al ruim twintig jaar op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, wetenschap en bestuur. Zo was Verdaas onder andere werkzaam bij de Universiteit van Wageningen, gemeente Zwolle, woningcorporatie SWZ, lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en korte tijd staatsecretaris Economische Zaken in kabinet-Rutte II. Momenteel is hij adviseur bij Over Morgen, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, lid van de Raad Leefomgeving en Infrastructuur en voorzitter van de Mijnraad.

De aanbeveling van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland wordt via Gedeputeerde Staten van Gelderland voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die Co Verdaas voordraagt voor benoeming bij Koninklijk Besluit. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, waarna de dijkgraaf herbenoemd kan worden. Als de voordracht wordt overgenomen, begint Verdaas naar verwachting op 1 april 2019 als dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland. Tot die tijd is Mathieu Gremmen waarnemend dijkgraaf.