Nieuwe VVD-wethouder voor Papendrecht

Nu de benoeming van Richard Korteland als burgemeester van Meppel formeel is geworden, kunnen ook stappen worden gezet in de opvolging van hem als wethouder van Papendrecht. De VVD-fractie is dan ook blij te kunnen aankondigen dat zij Anouk van Eekelen voordraagt om namens de VVD wethouder in het college van Papendrecht te worden. “Zij zal zonder twijfel de dossiers van Richard over kunnen nemen, zonder dat de continuïteit in gevaar komt”, aldus fractievoorzitter Marco de Haas.

Sinds Richard Korteland is voorgedragen door de gemeenteraad van Meppel om daar de functie van burgemeester te gaan bekleden, moest men op zoek naar een waardige opvolger. Die taak heeft de VVD-fractie niet lichtzinnig opgepakt. “Daarbij hebben we gezocht naar een energiek iemand die de dossiers van Richard zonder moeite over kan nemen”, aldus VVD-fractievoorzitter Marco de Haas. “En die hebben we gevonden in de persoon van Anouk van Eekelen”.

Anouk (39) is momenteel VVD-fractievoorzitter in Wassenaar en razend enthousiast om te beginnen met haar nieuwe functie. Van Eekelen: “Papendrecht is een fantastische gemeente met veel kansen en een diversiteit aan inwoners, voorzieningen en vraagstukken. Ik zal mij in de zomer gaan voorbereiden en kijk er naar uit Papendrecht te leren kennen. Zowel de gemeente, haar bewoners, de verenigingen en natuurlijk de omliggende gemeenten.” Anouk zal immers ook voorgedragen worden om de functie van Korteland in het Drechtsteden Bestuur over te nemen.

“Richard heeft niet de meest makkelijke dossiers.”, zegt De Haas. “Zeker op het gebied van economie, zowel voor Papendrecht als voor de Drechtsteden, en centrumontwikkeling zijn er op dit moment de nodige uitdagingen.” Dat Anouk geen vreemde is op het gebied van economische vraagstukken is terug te zien in haar huidige taken in de gemeente Wassenaar. Daar is zij, naast fractievoorzitter in de Wassenaarse Gemeenteraad, ook actief als voorzitter van de adviescommissie Economisch vestigingsklimaat in de Metropoolregio. Dit alles doet zij naast het runnen van haar eigen onderneming.

De fractie en het bestuur van VVD Papendrecht betreuren dat Korteland niet voor Papendrecht en onze regio kon worden behouden en de VVD gaat hem als stabiele factor en uitstekend wethouder zeker missen. Aan de andere kant is men trots op het feit dat juist hij is voorgedragen voor een burgemeesterspost in zo’n mooie gemeente. Gerard van ’t Verlaat, voorzitter van VVD-Papendrecht, noemt het “Voor Richard een hele mooie stap die hem zeer gegund is”. Korteland zal naar verwachting op 29 augustus ontslag worden verleend, waarna Van Eekelen zal worden geïnstalleerd. De VVD Papendrecht kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking met Van Eekelen.

Foto: VVD Papendrecht

Dit artikel delen