Nieuwe waterinlaat Heerjansdam

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft een projectplan vastgesteld voor de aanleg van een waterinlaat in de Dorpsstraat in Heerjansdam.

De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen. Dijkgraaf en heemraden hebben het projectplan voor de aanleg van een waterinlaat in Heerjansdam vastgesteld. Het projectplan wordt vanaf aankomende maandag voor een periode van zes weken ter inzage gelegd via www.overheid.nl

Dit artikel delen