Nieuwe wethouder in Sliedrecht

Het Sliedrechtse college van B&W verwelkomt Aldrik Dijkstra als nieuwe wethouder. Dat maakte de fractie van SGP-ChristenUnie Sliedrecht gisteren bekend. Aldrik Dijkstra volgt Theo den Braanker op, die op 29 maart afscheid nam als wethouder.

Met de komst van Dijkstra is het college weer op volle sterkte. Burgemeester Bram van Hemmen, voorzitter van het college van B&W: “Na het vertrek van Theo den Braanker hebben we de taken onderling verdeeld. Dat ging goed, maar om onze ambities te realiseren is een vierde wethouder hard nodig. We zijn dan ook blij met de komst van Aldrik Dijkstra. Met zijn jarenlange politiek-bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid en wethouder verwachten we dat hij een goede aanvulling is op ons team en dat hij een bijdrage kan leveren aan het realiseren van onze ambities.”

De portefeuille van Aldrik Dijkstra wordt op een later moment bepaald en bekendgemaakt. Na het zomerreces wordt Dijkstra door de gemeenteraad beëdigd.

Aldrik Dijkstra is 40 jaar, gehuwd, heeft een zoon en dochter en woont in Hilversum. Hij is van 2002 tot en met 2014 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie geweest in Hilversum en is vanaf mei 2014 tot en met mei 2016 wethouder geweest in de gemeente De Ronde Venen, met in zijn portefeuille Jeugd, Sport, Onderwijs, Verkeer en Vervoer, Openbare werken en groen, vastgoed en grondexploitaties.

Aldrik Dijkstra heeft een hbo-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement en een universitaire opleiding Politicologie en communicatie gevolgd. In het verleden heeft hij als coördinator institutionele fondsenwerving voor Dorcas Aid International en als raadsgriffier in de gemeente Bunschoten gewerkt. Sinds 2011 is Aldrik als zelfstandig professional actief in het trainen van lokale fracties en politieke partijen in het lokaal openbaar bestuur in het ontwikkelen van politieke strategie en visie en debatvaardigheden. Daarnaast zet hij zich al vele jaren in voor maatschappelijke doelen.

Aangezien Aldrik Dijkstra een brede politieke ervaring heeft, onder andere als wethouder, heeft de fractie er vertrouwen in dat hij in korte tijd zijn plaats zal vinden binnen het Sliedrechtse college. De fractie heeft hem leren kennen als energieke persoonlijkheid die graag iets wil bereiken voor de samenleving.

Dit artikel delen