Al meer dan 30.000 minderjarige studenten in het mbo hebben een aanvraag ingediend voor een studentenreisproduct. Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook zij gratis reizen met het openbaar vervoer.

Zo’n 120.000 minderjarige mbo’ers die een beroepsgerichte opleiding volgen, kunnen straks gebruik maken van een studentenreisproduct. De verwachting is dat circa 100.000 van deze jongeren het product ook aanvragen en gaan gebruiken. Als deze studenten dat zo snel mogelijk aanvragen kunnen zij vanaf 1 januari gegarandeerd gebruik maken van deze regeling. Minderjarige mbo’ers die in aanmerking kunnen komen voor het reisproduct ontvangen een brief van DUO.

“We vragen van studenten dat ze een bewuste studiekeuze maken. Daarvoor moeten ze mobiel zijn, zodat ze ook buiten hun eigen woonplaats kunnen studeren of stagelopen. Een ov-kaart hoort daarbij, ook voor mbo-studenten beneden de 18. Studenten vragen daar al lang om. Goed dus dat deze mogelijkheid er nu is en ik roep alle studenten die er recht op hebben op zich zo snel mogelijk hiervoor aan te melden”, aldus minister Bussemaker.

Een online campagne waarin vloggers jongeren wijzen op deze mogelijkheid moet zoveel mogelijk jongeren aansporen het reisproduct aan te vragen.