Half oktober is de gemeente Dordrecht gestart met de herinrichting van het gebied rond de Kop van ’t Land. Dit gebied wordt een nat natuurgebied en is een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De watergangen worden verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers.

De Kop van ’t Land fungeert straks als rust- en verblijfplaats voor de bever, noordse woelmuis, modderkruiper en andere diersoorten die zich tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch willen verplaatsen. Onder de Provincialeweg komen speciale buizen zodat de dieren de weg niet over hoeven te steken. De werkzaamheden duren tot eind december, het werk aan de versterking van de dijken is dan ook afgerond. In de Noorderdiepzone zijn de Kooikil en bezinkplas inmiddels gegraven. De aanleg van de landbouwweg is ook gestart. Als de weg klaar is, wordt de Wieldrechtse Zeedijk ontlast van zwaar (landbouw) verkeer.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch zorgt voor natuurontwikkeling op het Eiland van Dordrecht en voor de ecologische verbinding met de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch. De waterkwaliteit wordt verbeterd voor zowel de landbouw als voor de stad. Door het natuurgebied komen nieuwe wandel-, fiets- en ruiterpaden, waardoor meer bezoekers hier kunnen recreëren. Het project is een samenwerking tussen gemeente Dordrecht, het Waterschap en de Provincie Zuid-Holland.