Foto: Rijkswaterstaat

Voor de nieuwe aansluiting van de N3 en N214 op de A15 zijn zaterdag 18 en zondag 19 juli de liggers ingehesen voor twee viaducten over de Sophiaspoortunnel, de spoortunnel van de Betuweroute bij Papendrecht.

Zaterdagochtend vanaf 5.30 uur hees aannemer Strukton de eerste 60 ton zware, 35 meter lange ligger op de eerder gebouwde landhoofden voor het eerste viaduct. Dit gebeurde met twee zware hijskranen, van 700 en 500 ton, aan beide zijden van de spoortunnel. Rond 18.00 uur ’s avonds was de megaklus geklaard en lag de laatste van de in totaal 23 liggers op zijn plaats. Hierna worden de viaducten afgebouwd en maakt Strukton de aansluitingen op de nieuwe toe- en afrit.

Het vele verkeer op de aansluiting van de A15 op de N3 en N214 zorgt voor lange files in de spits. Rijkswaterstaat past daarom deze aansluiting aan. In de nieuwe situatie worden de beide hoofdstromen van elkaar gescheiden, zodat het verkeer gelijktijdig kan worden afgewikkeld. Verkeer dat vanuit Gorinchem via de A15 naar de N3 rijdt richting Papendrecht/Dordrecht wordt gescheiden van het verkeer dat vanuit Papendrecht/Dordrecht via de N3 naar de A15 rijdt, richting Rotterdam. Hierdoor verbetert zowel de verkeersafwikkeling in de regio als de doorstroming op de A15.

De huidige toe- en afrit aan de noordzijde van de A15 wordt aangepast. De twee viaducten over de spoortunnel zijn onderdeel van deze aanpassing. Daarnaast wordt de rotonde op de N214 vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Ook worden de drie carpoollocaties samengevoegd tot één grote carpoollocatie met 160 plaatsen aan de Parallelweg.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.