Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, Stichting Participe en de gemeente Sliedrecht hebben afspraken gemaakt over de overdracht van werkzaamheden rond de begeleiding van statushouders in Sliedrecht. De partijen zijn hier de afgelopen weken over in gesprek gegaan vanwege het belang van een zorgvuldige overdracht.

De overgang van VluchtelingenWerk naar Participe vindt vanaf 1 januari 2017 in fasen plaats, waarbij de in 2016 gestarte trajecten coaching bij vestiging door VluchtelingenWerk worden afgerond. De trajecten maatschappelijke begeleiding van statushouders en gezinshereniging worden overgedragen per 31 januari 2017. Daarmee beëindigt VluchtelingenWerk na ongeveer twintig jaar haar werkzaamheden in Sliedrecht.

Voor de overgang van taken naar Participe is een zorgvuldige en niet overhaaste overdracht belangrijk. “Wij zijn blij met het overleg dat we uiteindelijk met de gemeente hebben kunnen hebben en met de afspraken voor een zorgvuldige overdracht. We hopen dat de betrokken vrijwilligers zich ook na 1 januari zullen blijven inzetten voor de statushouders in Sliedrecht, want dat zijn de mensen waarvoor we het tenslotte doen,” aldus Martien Jan de Haan, regiomanager van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.

Sinds 1 september verzorgt Participe al de zogeheten Taaloefenplekken en begeleiden zij de ondertekening van de Participatieverklaring. De Participatieverklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.