Dordtse verenigingen en stichtingen hebben al 34 plannen ingediend voor de viering van ‘Dordrecht 800 jaar stad’. Ze vragen in totaal voor bijna 1 miljoen euro subsidie aan. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders welke aanvragers subsidie krijgen.

Dordrecht viert in 2020 dat de stad 800 jaar stadsrechten heeft. In dat kader kunnen initiatiefnemers en organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten in het feestjaar. De activiteiten moeten gericht zijn op samenwerking en saamhorigheid. Het thema van Dordrecht 800 is ‘wat maakt Dordrecht zo bijzonder’. In totaal stelt de gemeente 600.000 euro beschikbaar.

Er zijn drie termijnen voor subsidie-aanvragen. De eerste was tot 1 oktober, de tweede is tot 1 december, de derde tot 1 maart. Het college van burgemeester en wethouders heeft een commissie ingesteld om te adviseren over de subsidieaanvragen voor Dordrecht 800 jaar stad. De commissie bestaat uit oud-wethouder Rinette Reynvaan-Janssen, Josephine Eestermans van stedelijke initiatieven, Jacquie Rozendaal van het project ‘Samen maken wij de stad’, sportraadslid John Streng en directeur Gerben Baaij van Dordrecht Marketing.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter