Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep zien af van een bestuurlijke fusie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verbood de fusie in de zomer van 2015. In september van dit jaar handhaafde de rechtbank in Rotterdam dit verbod in een beroepsprocedure die de beide zorgorganisaties hadden ingesteld tegen de ACM.

“Wij konden tot vandaag (red. tot 10 november) hoger beroep aantekenen tegen deze uitspraak, maar hebben samen besloten om dat niet te doen. We gaan bezien hoe we zonder fusie constructief verder invulling kunnen geven aan de reeds jarenlange samenwerking.” aldus Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis, en Kees Heijblom, Raad van Bestuur Rivas Zorggroep, in een gezamenlijke verklaring.

Beide partijen blijven van mening dat een bestuurlijke fusie gunstig zou zijn voor patiënten en cliënten in de regio en voor de toekomst van de organisaties. De fusieplannen hebben het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep veel tijd, energie en geld gekost. Daarom hebben de partijen besloten geen beroep aan te tekenen, dat zou nog langer onzekerheid betekenen.

De samenwerking tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep blijft bestaan. Er wordt al jaren samengewerkt en de samenwerking zal uitgebouwd worden. “Een bestuurlijke fusie was daarvoor een gunstig ‘voertuig’ geweest, maar het is zeker niet de enige manier. “, zo laten de partijen weten.