Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft dinsdag 6 oktober het besluit genomen om op te schalen naar ‘coronafase 3’. Het ziekenhuis kwam die dag zeer ruim boven de grens die landelijk geldt voor ‘coronafase 2’, waar het Nederland officieel nog in zit.

De doorstroming van patiënten van de Spoedeisende Hulp naar de kliniek stagneert, mede doordat ook de spreiding van patiënten naar andere ziekenhuizen en de uitplaatsing naar het verpleeghuis stagneren. Om helemaal vastlopen te voorkomen, hebben de Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur dinsdag besloten om ‘fase 3’ intern alvast in gang te zetten. Landelijk is dat besluit op dit moment nog niet genomen.

Volgens het systeem van patiëntenspreiding tussen ziekenhuizen, geldt nu voor ons nog een maximum van negen coronapatiënten in de gewone kliniek en drie op de Intensive Care (IC). Daarboven moeten patiënten eigenlijk worden verplaatst naar ziekenhuizen die nog niet aan hun limiet zitten. Maar het totaal aantal opgenomen coronapatiënten is dinsdag al op maar liefst dertig gekomen, dit is zelfs ruim boven de grens die voor fase 3 geldt.

Om de coronazorg op te kunnen schalen, moet het ziekenhuis een deel van de reguliere zorg stopzetten. Vanaf woensdag 7 oktober zijn daarom twee van de acht operatiekamers dicht op locatie Dordwijk, indien noodzakelijk wordt nog een derde operatie operatiekamer gesloten. Door het sluiten van de operatiekamers moet een deel van de geplande operaties worden afgezegd. Operaties op de locatie Zwijndrecht gaan voorlopig door zoals gepland, allemaal in dagbehandeling.

Het ziekenhuis stelt tevens alles in het werk om patiënten met corona die ‘medisch klaar’ zijn en op een verpleeghuisbed wachten, zo snel mogelijk uit te plaatsen. Hiermee moeten er voldoende plaatsen in het ziekenhuis beschikbaar blijven voor patiënten die binnenkomen via de Spoedeisende Hulp. “We hopen dat we met deze maatregelen genoeg capaciteit winnen”, aldus bestuursvoorzitter Van der Meer. “Toch kan het gebeuren dat we de komende dagen, net als de afgelopen dagen, ook nog ‘stops’ moeten afkondigen op de Spoedeisende Hulp. We moeten voorkomen dat daarvandaan te veel nieuwe druk op de verpleegafdelingen komt te staan.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.