Het Albert Schweitzer ziekenhuis vormt de ziekenhuislocatie in Zwijndrecht sneller om tot een dagcentrum. De raad van bestuur nam eind februari het besluit om de locatie om te vormen, de plannen hiervoor werden in oktober 2019 al bekend.

De omvorming van de locatie tot dagcentrum is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Dat houdt onder meer in dat verpleegafdeling F (Cardiologie en Interne Geneeskunde) in Zwijndrecht na de coronatijd niet opnieuw opengaat, dat de gehele locatie vanaf nu in de weekeinden al gesloten blijft en dat de Acute Zorg Afdeling komt te vervallen. De locatie Zwijndrecht is wel weer aan het opschalen voor de reguliere zorg, maar met de nadruk op poliklinische spreekuren, onderzoeken en dagbehandelingen en tijdelijk ook nog kort verblijf door de week.

Het streven was om deze omzetting gefaseerd te laten verlopen, in een tijdspanne van maximaal twee jaar. Kort na het voorgenomen besluit brak echter de coronacrisis uit. Operaties in Zwijndrecht kwamen half maart stil te liggen en de verpleegafdelingen werden overgeheveld naar de locatie Dordwijk, omdat personeel en bedden daar nodig waren om de vereiste coronazorg te kunnen bolwerken. Vanuit deze nieuw ontstane situatie vindt de Raad van Bestuur het onvermijdelijk dat de omvorming nu versneld wordt doorlopen. De raad van bestuur heeft het besluit hiertoe op donderdag 7 mei genomen en de betrokken medewerkers op de hoogte gebracht.

Uiteindelijk vinden er geen opnamen meer voor de nacht plaats in Zwijndrecht. De locatie wordt een compleet ziekenhuis met zes operatiekamers voor de eenvoudiger dagbehandelingen van patiënten uit de hele regio. Een breed palet aan specialismen biedt er spreekuren, onderzoeken en ingrepen zonder overnachting aan. Enkele specialistische afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn zelfs primair in Zwijndrecht gevestigd, zoals het Pijnbehandelcentrum en het SlaapWaakCentrum.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.