Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil een dagcentrum maken van de ziekenhuislocatie in Zwijndrecht. De Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur laten onderzoeken of de locatie omgevormd kan worden tot een dagcentrum voor planbare, laagcomplexe zorg.

In de praktijk zou dit betekenen dat patiënten in Zwijndrecht niet meer voor de nacht worden opgenomen. De locatie zou dan ‘s nachts en in het weekeinde gesloten zijn. In dit scenario zouden in Zwijndrecht overdag poliklinische spreekuren, onderzoeken en operaties zonder overnachting plaatsvinden. De locatie Dordwijk in Dordrecht gaat dan regiobreed de rol vervullen van kliniek (verpleegafdelingen) en van hightech-centrum voor complexe zorg.

Binnen het ziekenhuis is opdracht gegeven om voor het einde van dit jaar hiervoor een haalbaarheidsplan op te stellen, zodat in het eerste kwartaal van 2020 eventueel een besluit kan worden genomen. Het is het enige toekomstscenario voor de locatie Zwijndrecht dat nu wordt onderzocht. Mocht uit het onderzoek komen dat het omvormen van de locatie Zwijndrecht tot een dagcentrum praktisch of financieel niet haalbaar is, dan pas komen andere opties in beeld.

In het afgelopen jaar is het Albert Schweitzer ziekenhuis zoekende geweest naar een optimale taakverdeling tussen de twee grootste locaties Dordwijk en Zwijndrecht. Dit gebeurde in samenspraak met partners in de zorgketen, zoals de huisartsen en de verpleeghuissector. “Enerzijds speelde de noodzaak om te bezuinigen daarbij een rol, maar uiteraard willen we ook zo efficiënt mogelijk onze processen inrichten om patiënten gestroomlijnd door hun onderzoek en behandeling te leiden. We hebben lange tijd gekeken naar mengvormen, waarin Zwijndrecht alle functies een beetje zou behouden. Maar het totale ziekenhuis is zó complex dat elke mengvorm nieuwe logistieke uitdagingen met zich meebrengt. Een opsplitsing tussen kliniek en dagcentrum is in onze ogen nu de beste optie.”, zo laat bestuursvoorzitter Peter van der Meer weten.

“De locatie Zwijndrecht blijft hoe dan ook een zeer bedrijvig, onmisbaar ziekenhuis met maar liefst zes moderne operatiekamers en met behoud van de kleinschalige sfeer die veel patiënten er zo prettig vinden.”, aldus de bestuursvoorzitter. Medische specialismen zullen in dit scenario op beide locaties zorg leveren, maar niet op beide locaties alle verrichtingen uitvoeren. De Acute Zorg Afdeling die overdag in Zwijndrecht nu op kleine schaal een spoedfunctie vervult, zou komen te vervallen. Het takenpakket van de locatie Sliedrecht verandert niet. Naar verwachting verandert ook het totale volume van de zorg die het Albert Schweitzer ziekenhuis levert niet.

Als het besluit komend jaar genomen zou worden, zal het plan in fasen uitvoering krijgen. Daarbij wordt dan ook bekeken of vrijkomende ruimte in het ziekenhuis in Zwijndrecht de functie kan krijgen van eerstelijnsvoorzieningen voor kwetsbare ouderen die geen ziekenhuisindicatie hebben. Tijdens de voorbereidende overleggen hebben huisartsen en de verpleeghuissector te kennen gegeven dat ze hieraan behoefte hebben en er een rol in zouden willen spelen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.