Impressie: Gemeente Alblasserdam

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft ingestemd met het definitief ontwerp voor herinrichting van het Scheldeplein.

Met dit ontwerp wil het college het Scheldeplein transformeren tot een huiskamer, waarmee de leefbaarheid en de sociale interactie in Alblasserdam en wijk Kinderdijk in het bijzonder wordt bevorderd. Aan dit ontwerp is een intensief ontwerpproces samen met bewoners, winkeliers, de Ichthuskerk en (toekomstige) gebruikers van het Scheldeplein voorafgegaan, dat is afgesloten met de presentatie van het voorlopig ontwerp op 13 april 2016.

Het nieuwe plein bestaat uit een grote cirkel voor onder andere markt en evenementen en een kleinere cirkel als verblijfsplek. Verder voorziet het definitief ontwerp in eenrichtingsverkeer vanuit de Rijnstraat en voldoende parkeerplaatsen tegenover de winkels, langs de Maasstraat en aan de achterzijde van de winkels.

Om de herinrichting te kunnen bekostigen zal aan de gemeenteraad een krediet van €799.000 worden gevraagd. Hiervoor krijgt het plein nieuwe sierbestrating, voldoende groen, duurzaam straatmeubilair (banken, fietsenrekken en verlichting) en een viertal ondergrondse afvalcontainers. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een waterpartij als extra optie waarover de gemeenteraad zal mogen beslissen. Om deze waterpartij te kunnen realiseren is een extra investering van € 238.000 nodig.

Wethouder Peter Verheij (Buitenrumte): “Met de realisatie van het nieuwe Scheldeplein krijgt Alblasserdam er in 2017 een aantrekkelijke huiskamer bij, waar het prettig boodschappen doen, verblijven en ontmoeten is. Ik ben alle betrokkenen zeer dankbaar voor hun inbreng, want zo is het Scheldeplein echt iets van de winkeliers, omwonenden en andere wijkbewoners geworden. Hiermee ontstaat opnieuw een prachtig resultaat van ‘samen doen’.”

In de commissievergadering van 11 oktober buigt de gemeenteraad zich over het beschikbaar stellen van het krediet voor de herinrichting. Het definitieve besluit hierover neemt de gemeenteraad op 8 november. Beide vergaderingen zijn openbaar.