Het Gerechtshof Den Haag heeft deze week uitspraak gedaan in de kwestie ToBe. Het Gerechtshof vernietigde het vonnis van de voorzieningenrechter en verklaart in hoger beroep de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht niet ontvankelijk in hun eerdere bezwaren.

Barendrecht en de vijf andere gemeenten werden het eind 2015 oneens over een reddingsplan van de noodlijdende muziekschool. De vijf gemeenten kozen voor een miljoeneninjectie, maar Barendrecht had daar geen vertrouwen in. Daarop startten de vijf gemeenten een kort geding tegen Barendrecht. Zij eisten solidariteit en een subsidieverstrekking aan ToBe. Barendrecht werd verzocht 52.500 euro over te maken aan ToBe. Die eis werd aanvankelijk toegewezen door de voorzieningenrechter. Ondanks de storting van alle gemeenten, ging ToBe een maand later alsnog failliet.

Barendrecht ging destijds in hoger beroep tegen de uitspraak. Op dinsdag 20 december 2016 vernietigde het Gerechtshof het bestreden vonnis. Kern van de uitspraak is dat andere gemeenten niet kunnen afdwingen dat Barendrecht verplicht wordt subsidie te verstrekken aan een derde partij, in dit geval ToBe. Als er al onenigheid is over de subsidieverstrekking, dan is dat een kwestie tussen ToBe en de gemeente Barendrecht. Opmerkelijk is verder dat het gerechtshof óók op die kwestie alvast een voorschot neemt. Namelijk door Barendrecht vrij te pleiten van onrechtmatig handelen en te stellen dat van contractuele gebondenheid geen enkele sprake is.

Wethouder Dirk Vermaat (cultuur) is tevreden: “Een goed gemotiveerd vonnis, uitstekend voor Barendrecht”. De vijf andere gemeenten kunnen op korte termijn een factuur verwachten van gezamenlijk 52.500 euro. “Wij hebben hen al in een vroeg stadium gewaarschuwd én formeel aansprakelijk gesteld voor dit scenario. Dan is dit de logische vervolgstap”, aldus Vermaat. Vermaat, naast wethouder zelf advocaat van beroep, verwacht niet dat de vijf gemeenten dit vonnis verder aan zullen vechten: “Onwaarschijnlijk. Daarvoor is de uitspraak te duidelijk.”