Basisscholen en kinderopvang openen vanaf maandag 11 mei weer de deuren, wel zal er op een aangepaste manier worden gewerkt. De basisscholen en kinderopvang kunnen weer open nadat het kabinet op 21 april het besluit nam om diverse Coronamaatregelen te versoepelen.

Basisschoolleerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, dit zal gebeuren in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Het kabinet heeft de besluiten genomen op basis van adviezen van deskundigen, zoals medisch specialisten en virologen. Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling van het virus ontstaat er ruimte binnen de huidige maatregelen om het onderwijs stapsgewijs op te starten.

In navolging van het primair onderwijs kunnen scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen. Vanaf dinsdag 2 juni kunnen leerlingen ook daar weer (deels) naar school. Voorwaarde daarvoor is een positief advies van de deskundigen binnen het Outbreak Management Team op basis van actuele ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.