Foto: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer, de politie en diverse andere organisaties hebben zaterdag 25 juli gezamenlijk een integrale handhavingsactie gehouden in Nationaal Park de Biesbosch. Zowel in het Dordtse gedeelte als in het Brabantse gedeelte van de Biesbosch werd de controle gehouden.

De afgelopen jaren is er in het natuurgebied sprake van een toename van dumpen van vuil/afval, ondermijnende activiteiten, hennepteelt, stroperij en beschadiging dan wel vernietiging van specifieke habitatgebieden. Tevens neemt jaarlijks het aantal bezoekers aan de Biesbosch toe. Door de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en diverse partijen worden de ontwikkelingen gesignaleerd en gemonitord. De handhavingsactie werd zaterdag gehouden door het Parkschap NP de Biesbosch, Staatsbosbeheer, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sportvisserij ZWN, het SSIB, de gemeenten Dordrecht, Altena en Drimmelen en de Nationale Politie. Speciaal voor deze actie heeft ook de douane meegedaan en meerdere controles uitgevoerd op de recreatievaart.

Deze handhavingsactie aan het begin van het hoogseizoen was gericht op een aantal speerpunten. Zo werden alle beschermde natuurgebieden intensief gecontroleerd op onder andere rust, overlast, vernielingen, kampvuren, aanwezigheid buiten wegen en paden, niet aangelijnde honden en overige algemene terreinregels. Ook waren de watersporters een aandachtspunt als het gaat om snel varen en de BPR-wetgeving. Daarnaast heeft de douane specifieke controles uitgevoerd op het gebruik van de juiste brandstof. Een laatste speerpunt was ook de (sport)visserij in de Biesbosch, waar met verschillende partners op is gecontroleerd.

Ondanks dat het niet heel aantrekkelijk recreatieweer was, zijn er gedurende de actie tientallen controles uitgevoerd. In totaal zijn er 7 processen-verbaal uitgeschreven voor onder andere het te snel varen, overschrijding van de maximale snelheid in de Noordwaard, parkeren van een voertuig waar dit niet is toegestaan en het vissen met meer dan het toegestane aantal vishengels. Ook werd er bijna 12 keer gewaarschuwd voor zaken zoals het niet kunnen tonen van een vispas, illegaal kamperen, het niet hebben van een reddingsvest en brandblusser aan boord van een boot, betreden van afgesloten gebieden en voor gevaarlijk vaargedrag.

Daarnaast is door de politie en Staatsbosbeheer een klein hennepveld van 20 planten verwijderd en is er een dode ree aangetroffen, welke samen met de valwildschutter van de WBE is verwijdert uit de sloot. Het ree is in het kader van het project dood doet leven op een andere plek in de Biesbosch terug gegeven aan de natuur.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.