Op 12 december organiseren projectontwikkelaar Herkon en de gemeente Alblasserdam een inloopbijeenkomst voor (toekomstige) bewoners van het project Hof en Singel. De voorlaatste fase van dit bouwproject nadert zijn voltooiing en dat betekent dat ook de buitenruimte wordt ingericht met onder meer speeltoestellen.

Zoals gebruikelijk in Alblasserdam bepaalt de gemeente niet zelf hoe die buitenruimte wordt ingericht maar hebben inwoners daarin een belangrijke stem. Daarom zijn ouders én kinderen vanaf 18.15 uur van harte welkom in sportcentrum Blokweer om hun stem uit te brengen op één van de drie varianten voor de nog aan te leggen speelzone in de wijk. Naar verwachting worden de speeltoestellen in het voorjaar van 2017 geplaatst. U vindt de schetsen van de drie varianten op de projectpagina op deze website.

Op 16 december vanaf 8.30 uur krijgen de kopers van fase 3 de sleutels van hun nieuwe woning. Kopers zijn blij dat de sleuteloverdracht nog voor de kerstvakantie plaatst vindt zodat zij deze tijd kunnen benutten om te verhuizen en in te richten.

In het voorjaar start de verkoop van de vierde en laatste fase van dit project waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Fase 4 bestaat uit een meerlaags appartementencomplex. Als alle bouwwerkzaamheden afgerond zijn, wordt het laatste deel van de buitenruimte met onder meer een waterplas en groen, aangelegd.