De dijken moeten uiterlijk in 2050 aan strengere normen voldoen om ook in de toekomst droge voeten te houden. De verwachting is dat dijkversterking ook in Sliedrecht noodzakelijk is. Om te voorkomen dat de gemeente hierdoor wordt overvallen, wordt nu al onderzocht hoe dijkversterking tussen 2030 en 2050 kan worden gerealiseerd. Daar zijn soms slimme en vernieuwende ideeën voor nodig. Dit staat in het eindrapport van het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H), dat donderdag 13 oktober werd gepresenteerd. Op woensdag 9 november organiseert de gemeente Sliedrecht een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van dit onderzoek.

Sliedrecht is één van de gebieden die verder onder de loep is genomen. Er is gekeken naar de dijken langs de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost. Wat betreft de Adriaan Volkersingel en Rivierdijk-Oost wordt verwacht dat dijkversterking goed inpasbaar is en de impact voor bewoners dus klein zal zijn. Voor Rivierdijk-West is dit lastiger vanwege de beperkte ruimte. Burgemeester Bram van Hemmen, voorzitter van de regionale gebiedsraad en portefeuillehouder waterveiligheid: “Er is gezocht naar mogelijkheden voor innovatieve dijkversterkingen, omdat we ons karakteristieke dijklintenpatroon intact willen houden. Dit zijn nog globale verkenningen, er worden dus nog geen beslissingen genomen. Het gaat immers nog minimaal 15 jaar duren voordat er iets gaat gebeuren. We hebben nu uitgebreid de tijd om met onze inwoners en bedrijven op en rond de dijk in gesprek te gaan. Daarmee voorkomen we dat inwoners straks worden overvallen door welke plannen dan ook.”

Daarom organiseert de gemeente Sliedrecht op woensdag 9 november vanaf 19:00 uur een informatiebijeenkomst voor bewoners en bedrijven op of rond de dijk en andere geïnteresseerden. Het onderzoeksbureau Defacto zal daar een presentatie geven van de resultaten die voor Sliedrecht van belang zijn. Vervolgens is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Bewoners en bedrijven langs de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost ontvangen een brief met meer informatie en een uitnodiging voor de bijeenkomst op 9 november, die plaatsvindt in het Griendencollege.

Het gehele eindrapport, inclusief de gebiedsopgave Sliedrecht, is te lezen via www.a5h.nl