Alcohol en verkeer gaan niet samen, de overheid heeft de Bob-campagne 15 jaar geleden opgezet om gebruik van alcohol in het verkeer tegen te gaan. Na 15 jaar is het aantal overtreders meer dan gehalveerd. Om deze daling vast te houden, start het ministerie van Infrastructuur en Milieu komende maand weer met de campagne om mensen er op attenderen dat je niet met alcohol op achter het stuur moet kruipen.

Minister Schultz van Haegen: “De Bob-campagne is zeer effectief. Sinds de introductie van de campagne in 2001 zien we een sterke daling van het aantal overtredingen. Naast handhaving en educatieve maatregelen, blijf ik samen met de partners Bob inzetten om het rijden onder invloed nog verder terug te dringen.”

De campagne ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’ start maandag 12 december. De campagne loopt tot half maart. Bob is te vinden op televisie, radio, langs de weg en online.

Nederland is eind 2001 begonnen met de campagne onder de slogan “Bob jij of Bob ik?” De vraag was destijds zo populair, dat deze in de Dikke van Dale is opgenomen. Sinds de introductie van de campagne weet vrijwel iedereen dat een echte Bob geen alcohol drinkt als hij/zij nog moet rijden. Dat deze boodschap bij automobilisten is aangekomen, is terug te zien in de cijfers: waar in 2002 nog 4% van de gecontroleerde automobilisten een te hoog promillage (meer dan 0,5‰) bleken te hebben, was dit percentage gezakt tot 1,7% in 2015 (gemeten in de weekendnachten).

Ondanks de substantiële daling, is elk verkeersslachtoffer en een teveel. In 2015 vielen er naar schatting tussen de 75-140 verkeersdoden ten gevolge van alcoholgebruik in het verkeer.