Op woensdag 28 september was de officiële handeling voor de start bouw van de vijf woonwagenwoningen aan de Poldersemolenweg in Alblasserdam, nabij de Vinkenpolderweg. Met het ondertekenen van de overeenkomst door burgemeester Paans en de directeur heer Zwijnenburg Van Woonkracht10 wordt in Alblasserdam geschiedenis geschreven, want door de start bouw is een eerste stap gezet in de afronding van een lang lopend traject.

Wethouder Zandvliet, portefeuillehouder van dit project, is trots op het bereikte resultaat en blij dat de bouw nu werkelijk gaat beginnen. “Dertig jaar geleden werd duidelijk dat de woonwagenlocatie aan de Staalindustrieweg daar niet meer mocht en kon blijven vanuit veiligheidsoverwegingen en voor het welzijn van de bewoners. Vele plannen, gesprekken, commissie- en raadsvergaderingen later ging dan vandaag de eerste heipaal de grond in op deze locatie voor de woonwagenbewoners. Hiermee komt voor alle partijen een einde aan de onzekerheid en breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor de bewoners van de Staalindustrieweg. Ik dank hiervoor ook de raad, die in 2012 de knoop heeft doorgehakt en constructief heeft meegewerkt. De samenwerking met de bewoners en Woonkracht 10 leidde er uiteindelijk toe dat de vijf woningen nu gebouwd kunnen worden.”

De woningen zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, in het tweede kwartaal 2017 klaar zijn. Na oplevering van de woningen, verhuizen de eerste vijf bewoners naar hun nieuwe woonlocatie. Voor de herhuisvesting van de andere elf gezinnen, die ook aan de Staalindustrieweg wonen, wordt een nieuwe woonwagenlocatie gemaakt. De voorbereidingen hiervoor zijn ook opgestart en na afronding daarvan start de aanleg. De gehele locatie Staalindustrieweg moet worden ontmanteld voor 1 januari 2019.