Foto: Gemeente Dordrecht / CJW ter Linde

De heer drs. A.A.M. Brok wordt commissaris van de Koning in de provincie Friesland. De ministerraad heeft vrijdag 23 december op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 maart 2017.

Arno Brok is 48 jaar en lid van de VVD. Hij is op dit moment burgemeester van Dordrecht. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van Sneek en wethouder van Leeuwarden. Brok volgt de heer J.A. Jorritsma (VVD) op die per 13 september 2016 is benoemd tot burgemeester van Eindhoven.

Op de website van de gemeente Dordrecht laat burgemeester Brok weten dankbaar te zijn voor de 7 jaren die hij in Dordrecht heeft gewerkt en geeft aan dat afscheid hem niet gemakkelijk zal vallen. Hij zal zich de komende tijd nog in blijven zetten voor de stad.

Op dit moment is mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout (VVD) waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Friesland.