Er zijn volop kansen om dijkversterkingen in de toekomst te combineren met andere projecten op of rond de dijken. Dat blijkt uit het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Gedeputeerde Adri Bom van Zuid-Holland bood donderdag 13 oktober het eindrapport aan in het bestuurlijk overleg over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) met onder andere minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. De partijen voerden het onderzoek uit om voorbereid te zijn op de dijkversterkingen die de komende jaren plaats gaan vinden. In het kader van het Deltaprogramma moeten de dijken uiterlijk in 2050 aan strengere normen voldoen om ook in de toekomst droge voeten te houden. Gemeenten, provincie en waterschap hebben aangegeven graag met elkaar verder te willen samenwerken om de gevonden kansen ook daadwerkelijk te verzilveren.

Er zijn in het onderzoek drie gebieden geanalyseerd waar slimme combinaties mogelijk zijn: Sluis-Ameide, Kinderdijk-Alblasserdam en Sliedrecht. In Kinderdijk-Alblasserdam wordt gekeken naar verbeterde bereikbaarheid van het molengebied in Kinderdijk, een recreatieve verbinding tussen De Alblas en De Noord en de bereikbaarheid van scheepsbouwer IHC. In Sliedrecht zijn drie varianten bedacht voor een toekomstige versterking van de Rivierdijk. Naast deze drie gebieden zijn ook op andere delen in de regio slimme combinaties mogelijk. Ook is regionaal onderzoek gedaan naar de thema’s natuur, toerisme en recreatie, bereikbaarheid en de inrichting van dijken en oevers.

Het complete eindrapport is te lezen via www.a5h.nl