De provincie Zuid-Holland gaat deelnemen aan HollandCity, het programma van NBTC HollandMarketing dat Nederland toeristisch beter op de kaart wil zetten. HollandCity stelt Nederland voor als één metropool met verschillende interessante districten, waarvan bijvoorbeeld het flower- en beachdistrict in Zuid-Holland liggen. Deelname biedt kansen voor de toeristisch-recreatieve sector in Zuid-Holland.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft provincies verzocht deel te nemen aan het concept. De provincie Zuid-Holland doet dat door zich als partner te verbinden aan de thema’s ‘Nederland Waterland’ en ‘Dutch Food & Cuisine’. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie) presenteert de keuze donderdag 24 november tijdens het Hollandia netwerkevenement.

Toerisme is op dit moment één van de weinige economische sectoren waarin het aantal banen stijgt. Steeds meer toeristen weten Nederland te vinden. Dat geeft een mooie impuls aan de economie, maar heeft ook drukte tot gevolg, bijvoorbeeld in Kinderdijk. Het concept HollandCity, ontwikkeld door NBTC HollandMarketing, moet daar een oplossing voor bieden. Doel is toeristen beter te spreiden over ruimte en tijd, door verschillende districten onder de aandacht te brengen. Daarbij worden meest populaire bestemmingen via een zogeheten ‘verhaallijn’ verbonden met minder bekende plekken.

In totaal onderscheidt HollandCity 9 verhaallijnen, waarvan er 6 door Zuid-Holland lopen: Nederland Waterland, Bloemen, Gouden Eeuw, Mondriaan to Dutch Design, Kastelen en Buitenplaatsen en Dutch Food & Cuisine. Zuid-Holland zet in op de verhaallijnen ‘Nederland Waterland’ en ‘Dutch Food & Cuisine’. Hier doen zich volgens Bom-Lemstra de meeste kansen voor, zit veel energie bij de Zuid-Hollandse partners en heeft de provincie toegevoegde waarde. Beide lijnen hebben ook raakvlakken met andere provinciale opgaven vanuit economie, groen en cultuur. Te denken aan Nationaal Park NLDelta Biesbosch-Haringvliet of aan het verstevigen van de regionale economie in het Groene Hart (kaas) en het Westland (innovatie).

Inzet van de provincie zal zich vooral richten op het ondersteunen van de regionale partners, zowel organisatorisch als financieel, zodat zij succesvol kunnen aanhaken op HollandCity. Hiervoor is voor de periode 2017-2020 300.000 euro beschikbaar.