De Provincie Zuid-Holland en DuPont hebben dinsdag 15 november met elkaar gesproken. DuPont heeft de provincie geïnformeerd dat veiligheidsstudies naar alle onderdelen van de Delrin fabriek van DuPont zijn uitgevoerd en er een plan van aanpak is opgesteld. De veiligheidsstudies en het plan van aanpak van DuPont zijn door een onafhankelijk expert.

In de loop van woensdag 16 november 2016 mag DuPont beginnen met de voorbereidingen om de 2 stilgelegde productielijnen van de Delrin fabriek van DuPont op te starten. DuPont legde zelf de fabriek stil, nadat op 10 oktober een lek was geconstateerd. Bij de lekkage werd minder dan 1 kilo formaldehyde gelekt. Bij een eerder lek in augustus kwam er 2730 kilo formaldehyde vrij.

Na het stilleggen van de fabriek gaf de Provincie Zuid-Holland in een gesprek met het chemiebedrijf aan dat DuPont, naar de mening van de provincie, de Delrin fabriek niet mag opstarten voordat de veiligheid gewaarborgd is. Het bedrijf moest middels veiligheidsstudies aantonen dat zij voldoende maatregelen neemt om de fabriek weer veilig in gebruik te nemen.

OZHZ heeft de veiligheidsstudies en het daarbij ingediende plan van aanpak van DuPont beoordeeld. De conclusie is dat voldaan wordt aan de eisen die in de dwangsom van 12 oktober 2016 zijn gesteld aan het hervatten van het productieproces in de Delrin fabriek.