Foto: Google Earth

De gemeente Dordrecht gaat onderzoek doen naar de toekomst van de samenwerking op het gebied van sociaal domein tussen de zeven gemeenten in de Drechtsteden. In een gezamenlijk ingediende motie heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd de voor- en nadelen van de huidige samenwerking en mogelijke alternatieven op een rij te zetten.

Er moet onder andere gekeken worden hoe de samenwerkingscultuur binnen het Drechtstedenbestuur en de colleges van de zeven gemeenten kan worden verbeterd en wat alternatieve besturingsmodellen zijn voor samenwerking in het sociale domein. In de motie wordt wel opgemerkt dat de kwaliteit en het functioneren van de Sociale Dienst Drechtsteden onomstreden is en zeer goed bekend staat.

Er is een verschil van inzicht tussen de Drechtstedengemeenten over onder meer de bezuinigingen in het sociaal domein. Dit was voor de Dordtse gemeenteraad de aanleiding voor de ingediende motie. Dordrecht vraagt ook de andere gemeenten naar hun opvatting over de samenwerking. Mede op basis daarvan kan zij een keuze maken voor samenwerking in de toekomst.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter