De komende jaren zullen de gemeente Dordrecht, de politie, het Openbaar Ministerie, de Sociale Dienst Drechtsteden en de Belastingdienst nog intensiever optrekken in de aanpak en het terugdringen van ondermijnende criminaliteit. Zo is er meer aandacht voor de georganiseerde hennepteelt, outlaw motorcycle gangs, gokken en witwassen. Personen of families die voor overlast zorgen in een buurt gaan merken dat er normen en waarden gelden, waar ook zij zich aan dienen te houden.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad. De gemeenteraad van Dordrecht zet hoog in op veiligheid en leefbaarheid in de wijken. De investeringen in veiligheid en leefbaarheid blijken niet voor niets. Burgers geven de veiligheid in Dordrecht op dit moment een ruime voldoende, criminaliteitscijfers dalen en de overlast op straat lijkt af te nemen. Er zit echter een taaiere laag die moeilijk te bestrijden is. Oog hebben voor deze niet direct zichtbare criminaliteit en de gezamenlijke, langdurige aanpak van partners heeft een negatieve uitwerking op daders en zorgt er voor dat Dordrecht een ongunstige verblijfsplaats voor criminelen wordt. Daarnaast draagt de stevige aanpak in positieve zin bij aan het gevoel van veiligheid bij de burger en ondernemer.

De gemeente Dordrecht brengt de aanpak ook onder de aandacht van haar medewerkers. Dan gaat het vooral over integriteit op de werkvloer, een veilige publieke taak, het signaleren en registreren van ondermijning en het melden van misbruik van uitkeringen, subsidies en vergunningen.

Er is al een e-mailaccount ondermijning@dordrecht.nl, waar mensen verdachte situaties kunnen doorgeven. De komende jaren volgen diverse publiekscampagnes om bewustwording en kennis te vergroten, maar ook om kwaadwillende medebewoners te waarschuwen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft 11 oktober ingestemd met het programma Ondermijning.